Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/7 - De wijsheid van de oudere

Bijbeltekst(en)

1Een kunstig lied van Asaf.

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,

hoor de woorden uit mijn mond.

2Ik open mijn mond voor een wijze les,

spreek uit wat sinds lang verborgen is.

3Wij hebben het gehoord, wij weten het,

onze ouders hebben het ons verteld.

4Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

wij zullen aan het komend geslacht vertellen

van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,

van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Psalmen 78:1-4NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van Psalm 78 wil de verhalen van God doorvertellen. De wijsheid die daarin verborgen zit, wil hij of zij doorgeven aan de volgende generaties. De lessen van het verleden kunnen generaties van nu veel leren over wat het goede is om te doen en over de manier waarop God bij mensen betrokken is. De Bijbel staat vol met verhalen over mensen van vroeger en over de wonderen die God in hun leven deed. Niet vergeten wat God heeft gedaan wordt als wijsheid gezien. Ook in Psalm 71 lezen we het gebed van een oudere. Ook deze schrijver wil doorvertellen wat hij of zij over God heeft gehoord en met God heeft meegemaakt.

Jongeren hebben oudere mensen nodig, en ouderen hebben jongere mensen nodig. Ouderen geven de verhalen over God door aan jongeren, en jongeren kunnen met hun frisse blik voor nieuwe ontdekkingen zorgen. Een van de bijzondere eigenschappen van een geloofsgemeenschap is dat zij alle generaties omvat. Het geloof is de gemene deler, niet de leeftijd.

Ga jij in de kerk wel eens in gesprek met iemand die ouder of juist jonger is dan jij? Wat leer je daarvan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons