Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/7 - Leven is hoop

Bijbeltekst(en)

7Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 11Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat niet altijd degene die wijs is zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.

Prediker 9:7-11NBV21Open in de Bijbel

Het boek Prediker is geen lichte kost. Hoofdstuk 9 begint met de vaststelling dat elk mens doodgaat – of je nou goed en eerlijk (wijs) hebt geleefd, of niet. En na de dood is er niets meer om over na te denken of om te doen. Prediker zegt steeds weer dat alles voorbijgaat. Toch zijn de verzen ook vrolijk. Ze sporen de lezer aan om te genieten van het leven. Juist ook omdat het leven kort is. Als mens kunnen we niet alles begrijpen en doorgronden. En toch is er vreugde te vinden. Want zolang er leven is, is er hoop. En zolang er leven is, valt er ook te kiezen om te genieten, het goede te doen, lief te hebben.

Wat geeft jou hoop? Waarvan kun jij echt genieten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons