Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/7 - Boeken over wijsheid

Bijbeltekst(en)

5Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht,

wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

6Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,

heb haar lief, dan behoedt ze je.

7Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,

inzicht najaagt met alles wat je bezit.

8Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien,

ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.

9Ze legt een sierlijke krans om je hoofd,

schenkt je een prachtige kroon.’

Spreuken 4:5-9NBV21Open in de Bijbel

De boeken Prediker, Job en Spreuken behoren tot de wijsheidsboeken in de Bijbel. In deze boeken vind je eeuwenoude levenswijsheid en levenslessen, die antwoord geven op vragen zoals wat het betekent om mens te zijn en hoe je met je medemensen kunt (samen)leven. De wijsheid in deze boeken, in het Hebreeuws chokma, is vooral praktisch gericht. Ze stelt mensen in staat om goede keuzes te maken, om te onderwijzen en leiding te geven. Deze wijsheid is dus niet zozeer het hebben van veel kennis, maar het is een levenshouding om goed te handelen. Wie wijs is, heeft daarbij niet alleen zichzelf op oog, maar doet goed – en daar profiteert de gehele maatschappij van. Daardoor verwerven mensen die dit soort wijsheid bezitten eer. De schrijver van Spreuken spoort de lezer aan om deze wijsheid altijd te blijven zoeken. Want de lessen van de wijsheid helpen je om richting te bepalen; ze zijn onmisbaar voor je leven.

Uit welke bronnen van wijsheid put jij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons