Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt samen, maar niet altijd

Bijbeltekst(en)

60Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dat zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? 63Het aardse bestaan leidt tot niets, het is de Geest die levend maakt. Wat Ik gezegd heb is vol van Geest en leven. 64Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. 65‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee.

67Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,

Johannes 6:60-68NBV21Open in de Bijbel

De reactie op de woorden van Jezus is divers. Veel mensen gaan weg, ze geloven ze niet. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Het klinkt bijna als een voorstel.

Het antwoord van Petrus is in de wij-vorm. Hij spreekt namens de anderen: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven’ (vers 68). En hoewel hij dit namens de anderen uitspreekt, kriebelt het bij één van hen. Judas houdt het niet uit. Hij houdt het niet uit bij de dingen die Jezus zegt en leert. En omdat hij het met die woorden niet uithoudt, verlaat hij de sociale kring van de leerlingen. Tijdens een gezamenlijke maaltijd vertrekt hij. Zijn einde is eenzaam. Ver van God, ver van zijn vrienden.

Soms brengt Gods woord scheiding tussen mensen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Hoe zou je kunnen reageren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons