Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt mensen samen met een groot feest als gevolg

Bijbeltekst(en)

72De priesters, de Levieten, de poortwachters, de tempelzangers, een deel van het volk, de tempelknechten en alle andere Israëlieten vestigden zich in hun steden.’

Voorlezing uit de wet

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd,

1verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.
Nehemia 7:72-8:3NBV21Open in de Bijbel

8De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.

Nehemia 8:8-12NBV21Open in de Bijbel

Onder leiding van Nehemia keert een grote groep Israëlieten terug naar hun eigen land. Zodra ze een dak boven hun hoofd hebben, raken ze ook geïnteresseerd in hun oorspronkelijke religie. Wat stond er ook alweer in de wet? Hoe was vroeger in hun eigen land de tempeldienst georganiseerd?

Ezra haalt het boek tevoorschijn. Wat een sensatie! Eindelijk worden de woorden van God voorgelezen. Uren en uren staan ze daar. Als het dan even later ook nog uitgelegd wordt, zijn ze diep geraakt.

Ze zijn in tranen. Misschien omdat de teksten een diep heimwee naar God in hen wakker geroepen hebben. Misschien ook wel omdat ze zich realiseren dat ze zich tot nu toe niet aan de wetten gehouden hebben.

Maar hun leiders gaan niet mee in het gejammer: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht’ (vers 10). Het gevolg is een groot volksfeest waarin de mensen samen eten en drinken omdat ze als volk de woorden weer hebben gehoord en begrepen.

Welke reactie roept het lezen van Gods woorden in jou op?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons