Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt mensen samen in tijden van grote nood

Bijbeltekst(en)

Overwinning op de Moabieten en de Ammonieten

1Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen met een deel van de Meünieten, tegen Josafat ten strijde. 2Boodschappers kwamen Josafat melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Chaseson-Tamar.’ (Dat is Engedi.) 3Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij riep in heel Juda een vasten uit, 4en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de HEER om raad te vragen.

2 Kronieken 20:1-4NBV21Open in de Bijbel

13Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen. 14In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de zoon van Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst aanjagen, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. 16Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen.

2 Kronieken 20:13-16NBV21Open in de Bijbel

De situatie was nijpend voor koning Josafat. Zouden hij en zijn volk de aanval van de vijanden kunnen afslaan? Hij stelt onverwachte prioriteiten: hij brengt niet in eerste instantie zijn soldaten op de been, maar kondigt een vastendag aan. Overal vandaan komen de burgers samen, om God om raad te vragen. Ze komen samen en bidden.

In die setting van urgentie en verlangen naar Hem antwoordt God hen en Hij verandert hun situatie ten goede.

Durf jij je urgente problemen bij God te brengen vóór je zelf iets gaat ondernemen? Zou je dat samen met anderen doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons