Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt samen in één verlangen

Bijbeltekst(en)

Verschijning van de HEER op de Sinai; de tien geboden

1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over,

Exodus 19:1-8NBV21Open in de Bijbel

Het leven was onzeker voor de Israëlieten. Ze waren vertrokken uit een situatie van heftige onderdrukking, maar nog niet aangekomen op een plek waar ze veilig konden settelen. De onrust weerspiegelt zich in hun onderlinge verhoudingen. Er is veel gemopper en gedoe.

Dan komen ze bij de Sinai. En daar spreekt God tegen Mozes. Wat vindt God het belangrijkst? Juist! Dat het volk zich aan het verbond houdt en zijn woorden ter harte neemt. Als Mozes die boodschap via de stamhoofden doorgeeft, komen alle mensen samen.

Heel even is er geen verschil van mening meer. Ze antwoordden uit als één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’

Over welke dingen zouden christenen volgens jou ook nu nog met één mond moeten spreken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons