Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zelfs voor de mus is er plek

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij U loven. sela

6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar U.

7Trekken zij door een dal van dorheid,

door hen verandert het in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Psalmen 84-84NBV21Open in de Bijbel

Zelfs de mus vindt een huis (…) bij uw altaren, heer van de hemelse machten. Psalm 84:4

Wie in Israël is geweest en bij de zogenaamde Klaagmuur in Jeruzalem heeft gestaan, weet waarover de dichter spreekt. Je hoeft maar even op het tempelplein te staan of je ziet ze vliegen, de kleine musjes en de gierzwaluwen. Ze vliegen af en aan en duiken soms in een kleine holte tussen de stenen.

Ik denk dat de dichter zich door deze aanblik van de tempel heeft laten inspireren. Zijn oog valt ineens op een paar vogels die een nestje aan het maken zijn in de buurt van het altaar. Ze vliegen af en aan. En als het nestje klaar is, dan komen ze tot rust.

Het is alsof ineens tot hem doordringt: eigenlijk ben ik net als die mus. Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij God. De mus is maar een kleine vogel in het grote heelal. En ik, wat stel ik eigenlijk voor, in dat immense heelal, ten opzichte van God? Net als de mus ben ik ook vaak druk en onrustig, door zorgen die ik heb. Wat voel ik mij soms kwetsbaar en angstig!

De dichter had zo zijn redenen om naar het heiligdom te gaan. Vaak is dat bij ons niet anders als we denken aan de kerk. Waarom zou ik naar de kerk gaan? De theoloog Van Ruler schreef er een boek over en noemde maar liefst 21 redenen. Een van de redenen die hij noemt, is om rust te vinden. We trekken ons even terug uit de hectiek van ons dagelijkse leven, vanwege de onrust in de wereld en ons eigen leven.

De dichter weet zich met alles veilig bij God. Er is een altaar dat spreekt van genade en vergeving. Daar komt hij tot rust. Bij God is plek voor hem zoals hij is. Vanuit het Nieuwe Testament kunnen we zeggen dat die plek het kruis van Jezus is. Daar zijn de open armen van God. Niets zal ons van de liefde van Christus kunnen scheiden. Wie je ook bent, er is plek voor jou bij God!

Waarover maak jij je onrustig? Lukt het om die onrust bij God neer te leggen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons