Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gelukkig ben je

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij U loven. sela

6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar U.

7Trekken zij door een dal van dorheid,

door hen verandert het in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Psalmen 84-84NBV21Open in de Bijbel

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken. Psalm 84:6a

Veel mensen zijn op zoek naar geluk. Zelfs Nederlanders, die in de top 5 van gelukkigste landen ter wereld wonen, zoeken ernaar. Wat maakt ons gelukkig? Dat kan vriendschap zijn, gezondheid, een leven zonder zorgen, voldoening in je werk.

De Gewone Catechismus, die in 2019 verscheen, start met het thema van geluk. ‘Is er een dieper geluk dan dat je de ervaring opdoet dat je thuiskomt? Dat je aanvaard bent, dat je niet langer wordt afgerekend op je tekort, maar dat God je aanneemt, wie je ook bent?’ Dat is treffend verwoord, want dat is precies ook de ervaring van de dichter van Psalm 84. Naar de tempel gaan en God ontmoeten is een vorm van thuiskomen. Echt thuis ben ik waar Gods liefde woont.

In Psalm 84 gebruikt de dichter maar liefst drie keer de uitdrukking ‘gelukkig wie …’ ‘Gelukkig wie wonen in uw huis’ (vers 5). Zij mogen altijd in de tegenwoordigheid van God verkeren. ‘Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken’ (vers 6). Dat gaat over de ervaring van hulp en bijstand, dat het niet tevergeefs is om God op te zoeken. Het lied eindigt met ‘gelukkig de mens die op U vertrouwt’ (vers 13). Het is de slotzin die alles omvat: het verlangen, de zoektocht, de dorre dalen, en dan uiteindelijk het thuiskomen bij God.

Eigenlijk is dit lied geschreven als een grote uitnodiging om in ons hectische en drukke leven niet aan God voorbij te leven. Het loont immers de moeite tot Hem onze toevlucht te nemen.

Sinds Pasen en Pinksteren is de Heer een God van nabij. Hij is niet ver van eenieder van ons, zegt Paulus in Handelingen 17. God is niet verder dan een zucht van ons verwijderd. We mogen ons daarom gelukkig weten. Als we Hem zoeken in gebed of in de kring van de gemeente, zullen we merken dat het waar is waar de dichter van dit lied zo lyrisch over spreekt: dat Hij te vinden is voor wie Hem zoekt. En God vinden is niets anders dan thuiskomen. Daarom weten we ons gelukkig!

Wat heb jij nodig om je helemaal thuis te voelen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons