Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zon en schild

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij U loven. sela

6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar U.

7Trekken zij door een dal van dorheid,

door hen verandert het in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Psalmen 84-84NBV21Open in de Bijbel

Want God, de heer, is een zon en een schild. Psalm 84:12a

Op weg naar school passeerde ik vroeger altijd een gebouw dat ‘Zon en Schild’ heette. Het bleek een instelling te zijn voor geestelijke gezondheidszorg, dat in de jaren dertig door een hervormde stichting was opgericht. Het prachtig gelegen gebouw is tot op de dag van vandaag een plek van bijzondere zorg voor kwetsbare mensen. De naam intrigeerde me altijd al, maar de link met de Bijbel had ik zelf in mijn jongere jaren niet gelegd.

De uitdrukking is afkomstig uit Psalm 84, de psalm die gaat over mensen die onderweg zijn en over verlangen naar God. Soms gaat je leven door een donker dal, zijn er geen gebaande wegen en heeft de pelgrimstocht geen duidelijk doel. Als je door somberheid overmand wordt en geen toekomst ziet, is het lastig om God te ervaren. Je beeld van God kan dan behoorlijk troebel zijn. Wie met psychische problemen kampt, weet uit eigen ervaring hoe donker het leven soms kan zijn. Wie is God dan voor je? Lukt het om Hem ook dan te zien als een God van nabij?

De dichter van dit lied maakt een duidelijk statement. Soms is het nodig dat iemand je iets aanreikt en zegt hoe het zit. Of sterker nog: dat iemand zegt wie God is. Voor de dichter is God een zon en een schild. Wat een prachtige naam om aan een gebouw voor bijzondere zorg te geven. Wanneer de zon aan de hemel staat te stralen, zie je alles in een ander licht. Dat is wat profeten en dichters, zoekers en zieners in Israël hebben ervaren. Het licht van God viel verrassend over hun leven en ze konden weer verder. Toen zij kwetsbaar waren, was Hij als een schild voor hen.

God is een zon én een schild. We zijn niet alleen welkom bij Hem, we zijn ook veilig onder zijn vleugels. Hij heeft maar één passie: ons zijn weldaden niet onthouden. Hij maakt dat we verder kunnen, in vertrouwen op Hem.

Wanneer heb jij het nodig (gehad) dat anderen jou weer wijzen op wie God is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons