Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verleiding #4: de laatste verleiding

Bijbeltekst(en)

Jezus in de woestijn

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Matteüs 4:1-11NBV21Open in de Bijbel

Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan. Lucas 4:13

Tot en met de derde verleiding zijn Matteüs en Lucas het met elkaar eens, hoewel de volgorde wat verschilt. Maar Matteüs eindigt simpel met de mededeling dat de verleider Hem nu met rust laat, terwijl Lucas een andere mening over de afloop heeft: ‘Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.’

Lucas suggereert dat de verleider niet definitief het hazenpad kiest, maar alleen een strategische en vooral tijdelijke terugtocht inzet, om later met een nieuw plan opnieuw en beter te kunnen toeslaan. De vraag is dan natuurlijk: wanneer steekt die verleider weer zijn giftige kop om de deur? Misschien bij de Petrus-episode: ‘Ga terug, Satan, achter Mij!’? Mogelijk, maar er zijn nog meer opties. Een ander moment lijkt op de Olijfberg te zijn, als Jezus in doodsangst tot zijn hemelse Vader bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt’ (Matteüs 26:39; vgl. Lucas 22:42).

Weer een andere optie is onderzocht door filmmaker Scorsese in zijn toch wat controversiële Jezus-film The Last Temptation of Christ (1988). In deze film wordt Jezus aan het kruis bezocht door een soort engel, die Hem zegt dat het genoeg geweest is. Dus Jezus komt van het kruis en leeft een lang en wat saai, burgerlijk bestaan. Tot Hij aan het einde van zijn leven hiermee geconfronteerd wordt door Petrus, en Jezus beseft dat Hij nooit van het kruis had moeten komen. Op datzelfde moment hangt Hij weer aan het kruis en beseft Hij dat zijn hele burgerlijke bestaan een laatste verleiding (temptation) geweest is.

Of het nu om drie of om meer ontmoetingen tussen de verleider en Jezus gaat, het patroon is helder. De ontmoeting loopt altijd af in het voordeel van Jezus. En iedere keer is er ook een stiekeme ontmoeting tussen Jezus en de lezer van het verhaal, die hem of haar duidelijk maakt wie Jezus echt is: de Zoon van God.

Wat vind jij van de gedachte dat ‘huisje, boompje, beestje’ een verleiding kan zijn om niet helemaal te gaan voor wat God van je vraagt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons