Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verleiding #3: machtshonger

Bijbeltekst(en)

Jezus in de woestijn

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Matteüs 4:1-11NBV21Open in de Bijbel

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Matteüs 4:10

Driemaal is scheepsrecht; dat geldt ook als je de verleider bent. Hij probeert nog één keer Jezus te verleiden. Op een hoge berg laat hij als in een magisch panorama alles aan Jezus zien wat er met geld en macht te regelen valt op de aarde. En laten we eerlijk zijn: voor geld is zo ongeveer alles te koop. Van macht gaat bovendien een bijna erotische bedwelming uit: heb je er eenmaal van geproefd, dan kun je er nooit meer genoeg van krijgen.

De verleider laat nu alle schijn vallen en het masker van gemaakte vriendelijkheid valt af. ‘Nu is het genoeg,’ zo spuwt hij uit. ‘Als Jij nu eens precies gaat doen wat ik wil, dan krijg Je meer geld en macht dan Je ooit kunt wensen. Als Jij mij nu eens gaat aanbidden, de heer van het geld, de heer van deze wereld, in plaats van die esoterische gozer in de hemel, dan ga Je lol beleven. Dan ga Je pas echt leven.’

Maar wederom is Jezus niet onder de indruk. En wederom antwoordt Hij de verleider met een schrifttekst, maar niet voordat Hij hem – voor het eerst in dit verhaal – met zijn eigen naam aanspreekt: Satan, de aanklager, de verleider. Jezus weet precies hoe de vork in de steel zit, weet precies wie Hij tegenover zich vindt. ‘Rot op, Satan!’ roept Jezus gedecideerd uit. Het zijn bijna dezelfde woorden als waarmee Jezus later Petrus zal terechtwijzen, als deze Hem – goedbedoeld – van zijn levenskeuzes wil weerhouden. ‘Ga terug, Satan, achter mij,’ zal Jezus hem toebijten (Marcus 8:33). Jezus herkent de oude verleiding in haar nieuwe vorm en gaat er ook nu niet op in.

Jezus gaat door en citeert voor de derde maal Deuteronomium, nu 6:13: ‘Heb alleen ontzag voor de heer, uw God, dien Hem.’ Jezus weigert categorisch: ‘Nooit, nooit in de eeuwigheid zal Ik Me voor je neerbuigen, Satan. Ik erken jou niet en evenmin je macht. En met je verleidingen heb Ik niets te schaften. Ik wil geen macht, geen rijkdom, Ik wil alleen doen wat God Mij vraagt te doen.’

Welke verleiding die Jezus in de woestijn meemaakte, vind jij het meest herkenbaar?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons