Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Stella

Bijbeltekst(en)

13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:13NBV21Open in de Bijbel

Toen het leven van Stella de Swart plotseling uiteenviel, vond ze in de Bijbel een onverwachte bron van kracht. Ze leefde altijd een welvarend leven, maar door haar scheiding werd ze geconfronteerd met armoede en de uitdagingen van schuldhulpverlening. Stella las veel in de Bijbel en daar ontdekte ze de woorden van Paulus uit Filippenzen 4: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.’ Deze Bijbelse boodschap raakte haar diep.

Door gebed vond Stella troost en leiding in haar donkerste dagen. Ze deelde haar kwetsbaarheid op sociale media, waardoor ze verbinding en steun ontving van anderen. Door deze ervaringen ontdekte ze dat ware kracht niet in materiële bezittingen ligt, maar diep in het hart. Stella geeft nu spreekbeurten over armoede en schuldsanering. De Bijbel heeft haar geholpen te begrijpen dat ze niet altijd sterk hoeft te zijn, maar dat ze standhoudt door de kracht die God haar geeft.

Is er een Bijbeltekst die jou kracht geeft als je het even niet meer weet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons