Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus en Zacheüs: Een kleine man

Bijbeltekst(en)

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Lucas 19:1-10NBV21Open in de Bijbel

Hij was klein van stuk. Lucas 19:3b

Zacheüs is een Joodse belastinginner. Hij is welvarend. Tegelijk wordt hij verfoeid door zijn eigen volk. Hij staat bekend als een bedrieger, een publieke zondaar die heult met de Romeinse bezetter. Zacheüs is iemand met wie je als rechtgeaarde Jood niet kunt omgaan. Lucas vertelt dat hij ‘klein van stuk’ was. Het is de enige maal dat in de evangeliën iets gezegd wordt over iemands lichaamslengte. Het lijkt vooral te bevestigen dat de mensen op Zacheüs neerkijken. Wellicht ook dat Zacheüs niet hoog van zichzelf opgeeft.

Nog belangrijker is de andere informatie die Lucas ons geeft. ‘Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was.’ Blijkbaar heeft Zacheüs over Jezus gehoord. Het heeft hem nieuwsgierig gemaakt. De evangelist zegt niet wat Zacheüs over Jezus denkt of voelt. Enkel maar dat hij meer over Hem te weten wil komen. Hij wil Hem zien, met eigen ogen. Tegelijk wist Zacheüs waarschijnlijk dat Jezus niet bepaald een collega van hem was. Jezus stond op een heel andere wijze in het leven dan hij. Wellicht heeft de nieuwsgierigheid van de kleine man ook daarmee te maken.

Zacheüs bedenkt een trucje. Hij klimt in een vijgenboom. Dat is een oplossing voor zijn kleine gestalte. Het geeft hem ook de kans, zo denkt hij althans, om op een onopvallende en vrijblijvende wijze naar Jezus te kijken. De tollenaar zal snel ontdekken dat naar Jezus kijken een stuk ingrijpender is dan hij had ingeschat. Ook als je Zacheüs heet.

Wanneer blijf jij liever op een veilige afstand?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons