Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rico

Bijbeltekst(en)

Wie is Jezus?

13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

Matteüs 16:13-20NBV21Open in de Bijbel

Rico Barneveld, 24 jaar oud, deelt zijn getuigenis over de uitdagingen die hij tegenkomt. ‘We leven in een wereld waar heel veel mogelijk is. Daardoor word je vaak alle kanten op geslingerd. Je kunt alles zelf willen regelen, maar uiteindelijk geloof ik dat het belangrijk is dat we God volgen. Daarvoor moet je gefocust blijven.

Dat wil ik graag en zo sta ik aan het begin van een nieuwe weg in mijn geloofsleven. Ik doe aan krachtsport, aan fitness en kickboksen. Dat vind ik leuk om te doen. Ik denk dat het ook belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen. Maar zorg voor je geest is nóg belangrijker. Je kunt je geest voeden door het Woord. Verder luister ik graag naar aanbiddingsmuziek en ik lees. Ik ben begonnen in de Bijbel. Daar leer ik veel van. En ik zoek mensen op die dezelfde belangstelling hebben.

Ik wil vasthouden aan de verhalen in de Bijbel. Bijvoorbeeld over de discipelen van Jezus. Zij hadden een heel ander leven voordat ze Hem gingen volgen, een ander perspectief. Ze maakten fouten, maar stonden weer op. Ik geloof dat wij ook zo in het leven mogen staan.’

Wat helpt jou om je in de Bijbel te blijven verdiepen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons