Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jasmijn

Bijbeltekst(en)

Het graf

57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. 61Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daar achter.

62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden opgewekt.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Matteüs 27:57-66NBV21Open in de Bijbel

Jasmijn (5) wordt ’s avonds voor het slapengaan voorgelezen uit de Prentenbijbel. Door de Bijbelverhalen en mooie platen leerde Jasmijn Jezus kennen. Ze ging geleidelijk steeds meer van Hem houden. Maar toen Jasmijn voor het eerst het Paasverhaal hoorde, was ze helemaal van slag. Ze vroeg aan haar ouders: ‘Wat gebeurt er nu? Gaat Jezus nou dood?’ Na al die mooie verhalen gaat Hij opeens dood? Toen ze dat hoorde, hield het haar de volgende dag nóg bezig. ’s Ochtends was haar eerste vraag: ‘Ging Jezus écht dood?’

De pure kindervragen van Jasmijn zorgden ervoor dat haar ouders het Paasfeest bewuster dan ooit meemaakten. Ze zagen door de ogen van hun kinderen hoe heftig het eigenlijk is dat iemand van wie je het meeste houdt ineens sterft. Inmiddels weet Jasmijn dat Jezus weer opstaat uit de dood. En als Jezus weer is opgestaan, dan is het feest! Zo simpel is dat voor de 5-jarige, en ook dat kan een voorbeeld zijn.

Weet je nog hoe het voor jou was om voor het eerst het verhaal over Jezus’ dood te horen? Of was je er misschien getuige van hoe iemand anders dit voor het eerst beleefde?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons