Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Witte Donderdag

Bijbeltekst(en)

7De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 8Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ 10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.

Lucas 22:7-20NBV21Open in de Bijbel

Dit paasmaal zal de allerlaatste maaltijd van Jezus op aarde zijn. Jezus is zich hiervan bewust en laat dat ook doorschemeren aan zijn leerlingen. Zoals gebruikelijk bij het paasmaal breekt Jezus het brood en spreekt de dankzegging uit. Maar dan wijkt Hij af van de gebruikelijke liturgie, en spreekt Hij de woorden: ‘Dit is mijn lichaam.’ Wanneer Hij het gebroken brood ronddeelt, wil Hij daarmee zeggen: dit ben Ik zelf; in dit brood dat gebroken is, geef Ik mijzelf.

Jezus roept zijn leerlingen op om deze maaltijd steeds opnieuw te vieren, ter nagedachtenis aan Hem. Zoals het Joodse paasfeest een gedenkdag is, zo moet ook deze laatste maaltijd een gedenkmoment zijn. En zoals joden tijdens Pesach niet alleen terugdenken aan Gods bevrijding van het volk uit Egypte, maar ook vooruitzien naar de verlossing die nog komen gaat, zo geldt dat ook voor dit bijzondere feestmaal: het is een moment waarop we terugdenken aan Jezus’ dood die bevrijding heeft gebracht, maar ook onze blik vooruit richten op wat nog komt: het koninkrijk van God, waarin Jezus opnieuw een feestmaal met ons zal vieren.

Wat staat voor jou vandaag op de voorgrond: terugkijken op Jezus’ lijden, of vooruitkijken naar de ultieme bevrijding in Gods koninkrijk?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons