Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 37

Bijbeltekst(en)

1Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Openbaring 22:1-5NBV21Open in de Bijbel

Johannes komt beelden tekort om het hemelse Jeruzalem, dat op de aarde is neergedaald, te beschrijven. De rivier en de altijd vruchtbare levensboom herinneren aan de tuin van Eden, maar ook aan de visioenen van Ezechiël over de nieuwe tempel.

Hier komt God met het lam in de plaats van de tempel (Openbaring 21:22), en daarom ontspringt de rivier niet aan de tempel maar aan de troon. Jeruzalem zal veilig zijn voor vernietiging, profeteerde Zacharia, en hier staat dat er niets meer zal zijn waarop nog een vloek rust. En dat God zelf het licht is, komt uit Jesaja, die profeteerde dat de Heer voor altijd het licht voor Israël zou zijn. Net zoals in Daniël de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen om over alle machten te regeren, zo heersen Gods dienaren voor altijd. Het is alsof hier alle toekomstbeelden van de profeten bij elkaar komen in een allesomvattende beschrijving. Het bijzonderste is misschien wel dat Gods dienaren ‘Hem met eigen ogen zien’ – iets wat in de Bijbel voor een sterfelijk mens nog niet is weggelegd.

De komende dagen staan we stil bij Jezus’ laatste dagen in Jeruzalem. Welk licht werpt dit visioen op zijn lijden en dood?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons