Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 4

Bijbeltekst(en)

3Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat. 4Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand abib. 5Als de HEER u eenmaal in het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten gebracht heeft, in het land dat Hij onder ede aan uw voorouders beloofd heeft, een land dat overvloeit van melk en honing, neem dan steeds in deze maand het volgende gebruik in acht: 6Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. 7Niet alleen moet u die zeven dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of zuurdesem bij u te vinden zijn. 8En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte.” 9Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd. 10Ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen.

Exodus 13:3-10NBV21Open in de Bijbel

De Israëlieten krijgen de opdracht om de bevrijding uit Egypte te blijven herdenken door ieder jaar het paasfeest te vieren. Tijdens dit feest moeten ze een lam offeren, net zoals de Israëlieten voor hun vertrek uit Egypte een lam slachtten en het bloed daarvan aan hun deurposten streken (zie Exodus 12:3-10). Ook mogen ze zeven dagen lang niets eten waar gist in zit. Het ongegiste brood herinnert aan de haast waarmee het volk uit Egypte is vertrokken. Maar het heeft nog een andere betekenis: gist staat symbool voor bederf. Door gist wordt brood sneller oud en bederft het eerder. De Israëlieten moesten als nieuw volk uit Egypte wegtrekken, en daarom moest alles wat tot bederf kan leiden – zowel in letterlijke als in figuurlijke zin – worden vermeden. In het Nieuwe Testament vind je deze gedachte terug in 1 Korintiërs 5:6-8: net zoals een klein beetje gist het hele deeg kan laten rijzen, zo kan het zondige gedrag van één persoon invloed hebben op de hele gemeente.

Wat laat jij in de aanloop naar Pasen achter(wege)?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons