Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 3

Bijbeltekst(en)

21Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 23want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet Hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”, 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. 28Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

Exodus 12:21-28NBV21Open in de Bijbel

Samen met zijn broer Aäron is Mozes al meerdere keren bij de farao geweest om hem te vragen de Israëlieten te laten gaan. Maar steeds opnieuw weigert de koning. Zelfs als God plagen naar Egypte stuurt die het land teisteren, wil hij nog steeds niet luisteren. Totdat God een tiende plaag stuurt. Een allerlaatste en verschrikkelijke ramp. Alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren zullen worden gedood. De Israëlieten kunnen aan dit oordeel ontkomen door een lam te slachten en het bloed ervan aan hun deurposten te strijken. In hun huizen sterft het lam als het ware in plaats van het oudste kind.

Midden in de nacht wordt de tiende plaag voltrokken. In Egypte is iedereen verscheurd door verdriet. Maar aan de huizen van de Israëlieten gaat de dood voorbij. Het Hebreeuwse woord voor ‘voorbijgaan’ is pasach. Het woord ‘Pasen’ komt hiervandaan.

De farao twijfelt geen moment meer: de Israëlieten moeten vertrekken, en wel nu meteen! En zo gaan de Israëlieten op weg, hun vrijheid tegemoet.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, blijkt steeds weer, ook in de recente geschiedenis. Wat heb jij nodig om je vrij te voelen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons