Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 27

Bijbeltekst(en)

Israël als voorbeeld

1Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. 3En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel 4en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. 5Toch wees God de meesten van hen af, want Hij liet hen bezwijken in de woestijn.

6Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. 7Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’ 8Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend. 9En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. 10En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. 11Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie het einde van de tijd gekomen is, te waarschuwen. 12Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. 13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

1 Korintiërs 10:1-13NBV21Open in de Bijbel

Dicht bij God leven en bouwen aan zijn koninkrijk betekent niet alleen dat je allerlei tastbare dingen loslaat, het betekent bovenal een verandering in je hart. ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ (Spreuken 4:23).

In de vastentijd laten veel mensen bepaalde soorten voedsel staan, maar dat heeft een diepere bedoeling: je wordt je meer bewust van welk geestelijk voedsel je tot je neemt en wat dat voor uitwerking heeft op je hart. Past dat wat je kijkt, leest en luistert bij Gods koninkrijk?

Net als de Israëlieten in de woestijn staan ook wij aan allerlei verleidingen bloot. De voorbeelden die in vers 7-10 genoemd worden, zijn niet mals en ook de gevolgen liegen er niet om. Waarom noemt Paulus die? Wil hij ons bang maken? Integendeel, hij wil ons bemoedigen (vers 13). Wij die leven na Jezus’ eerste komst mogen ons gewaarschuwd én gered weten. God is trouw, Hij zal ons de weg wijzen als wij dreigen te verdwalen. Het is onze taak om stevig te staan in ons vertrouwen op Hem.

Hoe bepaal jij welk geestelijk voedsel je wel of niet tot je neemt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons