Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 26

Bijbeltekst(en)

16Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, 17want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. 19Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

Romeinen 14:16-19NBV21Open in de Bijbel

De veertigdagentijd is bij uitstek een periode waarin je jezelf kunt oefenen in het loslaten van overbodigheden en afleidingen. Misschien kijk je wel minder televisie of laat je bepaalde etenswaren staan. Ook in de Bijbel kiezen mensen ervoor om te vasten.

Mozes vastte bijvoorbeeld veertig dagen en nachten toen hij de tien geboden van God ontving. Hij ‘bleef daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken’ (Exodus 34:28). Vasten of het leiden van een soberder leven kan een middel zijn om dichter bij God te komen en om te ontdekken waar het nu werkelijk om gaat in Gods koninkrijk. Je levert iets in, maar je krijgt er net als Mozes grote rijkdom voor terug: tijd in Gods aanwezigheid! En dat is bij uitstek waar Gods koninkrijk om draait. Het is immers geen plek van armoede en somberheid, maar juist van overvloed, vreugde en vrede; een leven met Hem, een leven vanuit liefde (vers 17).

Hoe ziet tijd in Gods aanwezigheid eruit voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons