Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

23 februari – Opdrachtgever: God

Bijbeltekst(en)

23Toen Hij op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. 24‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25Maar Hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 27En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28en dus is de Mensenzoon ook heer over de sabbat.’

1Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een misvormde hand. 2Ze letten op Hem om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. 3Hij zei tegen de man met de misvormde hand: ‘Kom eens naar voren.’ 4Aan de anderen vroeg Hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 5Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en zijn hand genas. 6De farizeeën vertrokken en gingen meteen met de herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg konden ruimen.

Marcus 2:23-3:6NBV21Open in de Bijbel

De leerlingen van Jezus doen op sabbat iets wat verboden is. Jezus weet dat de farizeeën hier boos op zullen reageren. Hij verdedigt zich op een manier die de farizeeën kunnen accepteren: Hij vertelt een verhaal uit de Bijbel. Maar Hij geeft er wel zijn eigen draai aan.

David had een speciale opdracht van de koning (1 Samuel 21:3). Daarom hoefde hij zich niet aan de wet te houden en mocht hij van de offerbroden eten. Jezus heeft een nog specialere opdracht van God. Daarmee zegt Hij tegen de farizeeën: ik heb meer gezag dan jullie, want ik werk in opdracht van God.

Daarna doet Jezus nog iets dat verboden is: Hij geneest een man op sabbat. De farizeeën vinden dat Hij daarmee God beledigt. Maar voor Marcus is het precies omgekeerd: Jezus krijgt deze macht juist van God.

Wie of wat bepaalt voor jou wat je op zondag (of op de sabbat) mag doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons