Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zaterdag 29 februari

Bijbeltekst(en)

Jezus in de woestijn

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Matteüs 4:1-11NBV21Open in de Bijbel

Steeds weer legt Matteüs een verband tussen de geschiedenis van Israël en het leven van Jezus. In deze eerste hoofdstukken staat daarbij het verhaal van de uittocht uit Egypte centraal. Het is alsof Matteüs tegen zijn lezers wil zeggen:

– ‘Herinneren jullie je nog hoe Mozes werd geboren in een land van slavernij? En dat hij ternauwernood ontsnapte toen de farao alle jongetjes liet vermoorden? Kijk: Jezus wordt ook geboren in een land dat onderdrukt wordt, met een Herodes die weinig anders is dan die farao!’
– ‘Herinneren jullie je nog dat God onze voorouders door de Rietzee leidde? Kijk: Jezus gaat in de doop ook door het water!’
– ‘Herinneren jullie je nog dat de Israëlieten daarna op de proef gesteld werden in de woestijn, maar dat dit niet goed afliep? Kijk: Jezus wordt ook op de proef gesteld, maar dit keer met een goede afloop!’

Jezus pakt volgens Matteüs het verhaal van Israël op waar het gebleven was en begint met het schrijven van een nieuw hoofdstuk. Zou het dit keer dan toch anders aflopen?

Vraag: Wanneer bent u een keer écht op de proef gesteld? Hoe kijkt u nu terug op de keuzes die u hierin maakte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons