Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 3 april

Bijbeltekst(en)

1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Matteüs 20:1-16NBV21Open in de Bijbel

Je wilt graag eerlijk betaald worden voor je werk, dat is toch logisch? Je snapt die vroege vogels uit het verhaal dan ook wel: ze hadden meer loon verwacht. Maar in het koninkrijk van de hemel is het anders. Daar gaat het er niet om dat je meer rechten zou hebben omdat je al je hele leven gelooft of omdat je altijd zo goed geleefd hebt. Voor God is iedereen belangrijk en krijgt iedereen evenveel: het eeuwige leven.

Bij de ‘laatsten’ denken we vaak aan mensen die pas later in hun leven in God zijn gaan geloven en daarvóór misschien erge dingen hebben gedaan. Maar zij zijn misschien wel des te blijer met hun ‘loon’. De ‘eersten’ hebben hard gewerkt en daar zijn ze trots op, daar willen ze ook naar beloond worden. Wellicht vergeten ze dat de kans om vanaf het begin mee te werken aan Gods koninkrijk net zo goed een geschenk is.

Vraag: Voor welk geschenk kunt u God vandaag danken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons