Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Woensdag 10 april

Bijbeltekst(en)

Bemoediging voor het leven in de wereld

18Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. 19Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. 21Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. 22Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. 23Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan heeft. Maar ze hebben het gezien, en toch Mij en mijn Vader gehaat. 25Zo moest in vervulling gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” 26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Johannes 15:18-27NBV21Open in de Bijbel

De afgelopen dagen stonden ‘liefde’ en ‘liefhebben’ centraal. Maar nu spreekt Jezus ineens over de haat van de wereld. ‘De wereld’ is in het Johannes-evangelie steeds een beeld voor alles dat tegen God ingaat. Jezus is als Zoon van God de eerste op wie de haat van de wereld gericht wordt. Maar ook Jezus’ volgelingen krijgen ermee te maken. Toen Johannes zijn evangelie schreef, was dat werkelijkheid geworden. De volgelingen van Jezus kregen niet alleen conflicten met de Romeinen, maar juist ook met Joden die niet geloofden dat Jezus Gods Zoon was. Dat verklaart ook waarom Johannes soms met felle woorden over de Joden of de Joodse leiders spreekt. Belangrijk is dat Jezus zijn leerlingen hier niet oproept om nu ook ‘de wereld’ te haten, maar alleen om over hem te blijven spreken.

Is er in Nederland ook sprake van ‘de haat van de wereld’?

Opdracht

Maak vandaag een wandeling langs dezelfde route als afgelopen zaterdag. Maar kijk vandaag juist naar tekens van vijandigheid of onverschilligheid. Hoe kunt u op deze plaatsen toch iets van Gods liefde laten zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons