Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dinsdag 9 april

Bijbeltekst(en)

De wijnstok en de ranken

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15:1-17NBV21Open in de Bijbel

Het beeld van God als wijnbouwer is op meer plaatsen in de Bijbel te vinden. Een van de bekendste teksten staat in Jesaja 5. De profeet schrijft een lied over zijn ‘geliefde’, die vol toewijding een wijngaard aanlegt. Toch valt de opbrengst heel erg tegen: de druiven zijn wrang. Dat is een beeld voor al het onrecht in Israël. Jezus gebruikt hetzelfde beeld, maar voegt er iets aan toe: hij is zelf de wijnstok die God geplant heeft. Zijn leerlingen zijn even nauw met hem verbonden als de ranken aan een wijnstok. Dat is tegelijk een belofte en een uitdaging. Een belofte, want wie met Jezus verbonden is, zal op een goede manier leven. Maar ook een uitdaging, want het is dan wel belangrijk om de band met Jezus ook sterk te houden en dicht bij hem te blijven.

Wat doet u om uw band met Jezus sterk te houden?

Opdracht

Maak een tekening van een stam met een aantal takken eraan. De stam is een beeld voor Jezus, de takken zijn een beeld voor u. Schrijf in elke tak iets (een gewoonte, taak, mening) dat belangrijk is voor wie u bent. Vraag u daarbij steeds af of u daarmee de band met Jezus sterker maakt of juist minder sterk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons