Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 11 april

Bijbeltekst(en)

1Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. 4Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want Ik was bij jullie. 5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. 8Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.’

Johannes 16:1-16NBV21Open in de Bijbel

In de tekst van gisteren sprak Jezus al over de haat van de wereld. Vandaag legt hij dat nog duidelijker uit: het gaat niet ‘gewoon’ om een gevoel van jaloezie, maar om heftige vijandige reacties die zelfs dodelijk kunnen zijn. Tegenwoordig denken we bij zinnen zoals ‘iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen’ (vers 2) niet snel aan het jodendom – door de geschiedenis heen zijn het te vaak juist Joden geweest die hebben geleden onder de heftige vijandige reacties van anderen. En die anderen waren regelmatig christenen. Maar in de tijd van Johannes was dat anders. Toen waren het de christenen die voor hun leven moesten vrezen.

Nog steeds worden christenen bedreigd en vervolgd. Heeft dat invloed op de manier waarop u uw eigen geloof beleeft?

Gebed

Trouwe Vader, ik wil u danken omdat u van ons houdt. En ik wil u danken dat we daar ook in vrijheid over mogen praten. Elke dag opnieuw kunnen we laten zien dat we in u geloven. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel andere gebieden, landen en plaatsen waar mensen u niet kunnen eren. Omdat ze dat niet mogen, en altijd bang moeten zijn. Wilt u bij die mensen zijn? Geef hun kracht en bemoedig hen. Amen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons