Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 12 april

Bijbeltekst(en)

17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 20Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. 23Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. 24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

25Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. 26Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, 27want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen. 28Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’

29Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. 30Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’ 31Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? 32Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. 33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Johannes 16:17-33NBV21Open in de Bijbel

Jezus’ woorden in deze tekst lijken op de boodschap van het boek Openbaring. Die boodschap zou je zo kunnen samenvatten: het lijkt misschien tijdelijk alsof God afwezig is, alsof hij alles niet meer onder controle heeft, maar dat is niet de waarheid – in werkelijkheid blijft hij degene die de alle touwtjes in handen heeft. Zelfs tijdens moeilijkste momenten mogen mensen die in hem geloven, vertrouwen op een goede afloop. In vers 33 vat Jezus dat nog eens kort en duidelijk samen. Als het de leerlingen – en de latere lezers van het evangelie – lukt om op die manier te kijken naar alles wat om hen heen en met hen gebeurt, zullen ze vrede vinden.

Op welke momenten vindt u het makkelijk om in Jezus te geloven?

Opdracht

Lees de tekst nog een keer rustig door. Welk vers vindt u het mooist? Leer dat vers uit uw hoofd, of schrijf het op een kaartje, en hang dat op een plek waar u er regelmatig naar kunt kijken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons