Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 22 maart

Bijbeltekst(en)

52Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Kijk het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’

Jezus veroordeelt niet

[53Iedereen ging terug naar huis.

1Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ 6Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’]
Johannes 7:52-8:11NBV21Open in de Bijbel

De farizeeën en schriftgeleerden brengen een vrouw bij Jezus die met een andere man geslapen heeft. Ze vragen aan Jezus wat er met haar moet gebeuren. Jezus lijkt eerst niet op hun vraag te reageren. Hij schrijft in het zand. Een opvallend detail! Vaak willen mensen weten wat Jezus toen schreef. Maar met die vraag kom je niet verder, want dat wordt gewoon niet verteld. Wel wordt herhaald dát hij op de grond schrijft. Het gaat er dus niet om wát hij schrijft, maar dát hij schrijft. En wel: met zijn vinger. Er is in de Bijbel nog één ander iemand die iets schrijft met zijn vinger (Exodus 31:18 en Deuteronomium 9:10): God zelf. Weer laat Johannes zien dat Jezus en de Vader één en dezelfde zijn in wat zij doen.

Over welke mensen hebt u snel uw oordeel klaar?

Opdracht

Teken of schrijf iets met doorzichtige lijm op een vel wit papier. Bijvoorbeeld een Bijbeltekst die veel voor u betekent, mooie figuren of lijnen, of een illustratie bij het Bijbelverhaal. Strooi er daarna gekleurd (schelpen)zand overheen. Zo maakt u een eigen zandtekening.

Tip Deze opdracht is ook heel mooi om met kinderen te doen!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons