Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9/14 - Eén zijn met Christus

Bijbeltekst(en)

Laat de Heer uw vreugde blijven

1Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven; ik doe het voor uw eigen bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3Wij zijn het die besneden zijn: wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst en prestaties, 4hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër, 6ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken. 7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen 9en één met Hem zijn – niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof.

Filippenzen 3:1-9NBV21Open in de Bijbel

De brief aan de Filippenzen staat bekend als de vriendelijkste en warmste brief van Paulus, waarin de vreugde centraal staat. Toch slaat Paulus hier ineens een felle toon aan. Hij noemt zijn tegenstanders ‘honden’ en bedenkt zelfs een nieuw woord voor wat zij willen: niet de ‘besnijdenis’ maar de ‘versnijdenis’. Wat zij willen is volgens hem geen teken dat laat zien dat ze bij God horen, maar juist iets dat hun lichaam en relatie met God kapotmaakt. Dat zijn pittige woorden voor een traditie die volgens het Oude Testament al bij Abraham begonnen is! Vindt Paulus dan dat de besnijdenis helemaal moet worden afgeschaft? Nee, maar sinds zijn ontmoeting met de opgestane Jezus op de weg naar Damascus is Paulus dit soort wetten en tradities wel in een ander licht gaan zien. Het zijn bijzaken die vooral afleiden van waar het werkelijk om gaat: Christus kennen en helemaal één worden met hem.

Waardoor voel jij je goed over jezelf? Zijn dit dingen die je dichter bij God brengen, of leiden ze je juist van hem af?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons