Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10/14 - Delen in zijn lijden

Bijbeltekst(en)

10Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11in de hoop ook zelf uit de dood op te staan.

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Filippenzen 3:10-16NBV21Open in de Bijbel

In het vorige tekstgedeelte schreef Paulus dat hij Christus wil kennen en één wil worden met hem. Nu vult hij verder in wat dat betekent en hoe hij dit doel wil bereiken. ‘Delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood’, klinkt niet erg aantrekkelijk. Hoe bedoelt Paulus dit? Het sleutelbegrip daarvoor is ‘de kracht van zijn opstanding ervaren’. Die kracht heeft ervoor gezorgd dat de zonde geen macht meer heeft over Paulus – hij is ‘dood’. Dat weet Paulus niet alleen, hij wil het ook ervaren, en iedere dag opnieuw in de praktijk brengen. Hij blijft dus hard werken voor zijn geloof. Maar anders dan vroeger: niet meer om een plaats bij God te verdienen, maar om steeds nog iets meer van Christus te ontdekken, nog iets dichter bij hem te komen en nog meer vanuit de kracht van de opstanding te leven.

Paulus ‘vergeet wat achter hem ligt en richt zich op wat voor hem ligt’. Zijn er dingen in het verleden die je moeilijk los kunt laten? Hoe kan deze tekst je daarbij helpen?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons