Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11/14 - Volg mij na

Bijbeltekst(en)

17Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: Velen leven als vijand van het kruis van Christus 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Filippenzen 3:17-21NBV21Open in de Bijbel

Een vraag die Paulus steeds weer aanstipt, is: ‘Waar richt je je op, als gelovige?’ Voor Paulus is het antwoord op die vraag niet zo moeilijk. Allereerst natuurlijk op Christus: hij is het uiteindelijke doel. Om dat doel te bereiken, kun je je blik ook richten op mensen zoals Paulus, die al iets langer onderweg zijn. Ten slotte roept Paulus de gelovigen op om vol verwachting uit te zien naar de hemel. Hij huilt van frustratie omdat sommigen hun blik op hele andere dingen blijven richten.

We weten niet zeker over welke ‘vijanden van het kruis’ Paulus hier spreekt: joden die door hun voedselwetten en de besnijdenis dicht bij God willen komen, of christenen die beweren dat ‘vrijheid van zonde’ hetzelfde is als ‘vrijheid om te zondigen’. In ieder geval gaat het om mensen die liever met zichzelf bezig zijn dan dat ze hun blik op God richten. En met die houding, zegt Paulus, zullen ze nooit bij Christus uitkomen.

Wat is voor jou het belangrijkste doel in het leven? Hoe zorg je dat je je daarop blijft richten?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons