Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

12/14 - Vrede en vreugde van God

Bijbeltekst(en)

1Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

2Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. 3En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Filippenzen 4:1-9NBV21Open in de Bijbel

Aan het eind van zijn brief wordt Paulus’ liefde voor de gemeente in Filippi nog eens heel goed zichtbaar. Vanuit die liefde spoort hij de gelovigen, en in het bijzonder twee van zijn eerdere medewerkers, aan om zijn woorden in praktijk te brengen. Ze kennen Christus, ze zijn één met hem, en dat moet zichtbaar worden in hoe ze leven. Dat betekent allereerst dat ze in vrede met elkaar moeten leven. Ten tweede moeten ze bekendstaan als vriendelijke mensen, als mensen dus die geduldig, liefdevol en eerlijk zijn. En ten derde moeten ze er voor kiezen om hun zorgen los te laten en zich te laten vullen met de vrede van God.

Wat Paulus in vers 6 schrijft, zou je ook in een boekje over ‘positieve psychologie’ kunnen tegenkomen: blijf niet hangen in je tegenslagen maar richt je op alles wat goed gaat, dan ga je je vanzelf ook goed voelen. Toch gaat het hier om meer dan een psychologisch trucje. Paulus heeft zelf ervaren wat het is om voor je geloof te lijden. Maar hij weet dat hij onder alle omstandigheden de vrede en vreugde van God kan ervaren. Dat gunt hij de Filippenzen ook, en in dit stukje probeert hij uit te leggen hoe ze dat kunnen bereiken.

‘In vrede met elkaar leven’, ‘vriendelijk zijn’ en ‘niet bezorgd zijn’: hoe zou je dat vandaag concreet kunnen aanpakken?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons