Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13/14 - Een geurig en aangenaam offer

Bijbeltekst(en)

Dankbetuiging

10De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. 12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

14Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.

Filippenzen 4:10-19NBV21Open in de Bijbel

Paulus lijkt zichzelf hier tegen te spreken. De Filippenzen hebben geld en misschien ook spullen naar hem gestuurd, en daar is hij ontzettend blij mee. Maar tegelijkertijd benadrukt hij dat hij eigenlijk niets nodig had. En hij heeft net nog gezegd dat je in alle omstandigheden vreugde en vrede kunt ervaren. Daar lijkt blijdschap over zoiets aards als geld niet bij te passen. Zijn vreugde heeft dan ook met iets anders te maken. Het geschenk bewijst dat de Filippenzen Paulus niet vergeten zijn, en dat ze hem nog steeds als hun leraar zien. En het bewijst dat ze zijn lessen in praktijk brengen: ze zijn bereid zelf iets op te geven om anderen te helpen. Daarom vergelijkt Paulus hun geschenk zelfs met een offer voor God – een enorm compliment. De Filippenzen hebben zijn financiële tekorten aangevuld, maar daardoor is hun hemelse rijkdom juist groter geworden.

Ken je de uitdrukkingen ‘Gedeelde smart is halve smart’ en ‘Gedeelde vreugde is dubbele vreugde’? Hoe passen die bij wat Paulus hier schrijft?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons