Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

14/14 - Lid van hetzelfde hemelse gezin

Bijbeltekst(en)

20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

21Groet alle heiligen, die één zijn met Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. 22Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan.

23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Filippenzen 4:20-23NBV21Open in de Bijbel

20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Filippenzen 3:20NBV21Open in de Bijbel

Paulus sluit zijn brief af zoals we van hem gewend zijn: met een lofprijzing, groeten en een zegen. Hij groet geen individuele gemeenteleden – misschien was de lijst anders te lang geworden. Toch worden er heel veel groeten overgebracht, niet alleen van hem, maar ook van de andere ‘broeders en zusters’ die bij hem zijn, en van ‘alle heiligen’. Het is moeilijk voor te stellen dat de Filippenzen alle mensen van wie ze de groeten krijgen, persoonlijk kennen. Toch voelen ze zich met hen verbonden. Ze zijn allemaal lid van hetzelfde hemelse gezin (lees ook Filippenzen 3:20 nog eens).

In de laatste zin, de zegen die Paulus de gemeente toewenst, komen een aantal kernwoorden nog eens terug: Jezus is de Christus, Hij is de Heer, en zijn genade is onmisbaar voor het geloof van de Filippenzen.

Denk nog eens terug aan wat je de afgelopen twee weken gelezen hebt. Wat is je bijgebleven? Schrijf drie verzen of inzichten op die je niet wilt vergeten.

Luister naar deze aflevering

Dit was de laatste aflevering van het vakantie leesplan. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Steun onze missie

Het aantal Christenen wereldwijd groeit nog steeds, maar velen van hen kennen de rijkdom van het hebben van een eigen Bijbel nog niet. Een Bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet vertaald in hun eigen taal.

Het NBG wil dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel.

Word ook donateur van het NBG, want alleen met jouw steun kunnen we wereldwijd meer Bijbels verspreiden aan Christenen die onze hulp hard nodig hebben!

Word donateur

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons