Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

8/14 - Goed voorbeeld

Bijbeltekst(en)

Timoteüs en Epafroditus naar Filippi

19In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. 20Er is buiten mij niemand die zich zo oprecht om u bekommert als hij, 21want alle anderen streven hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. 23Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. 24De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen.

25Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. 26Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien. Hij maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. 27Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij: Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. 28Ik stuur hem nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. 29Verwelkom hem vol vreugde als iemand die in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere; 30hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om de hulp te geven die u mij niet kon bieden.

Filippenzen 2:19-30NBV21Open in de Bijbel

Het is een verrassende overgang: net schreef Paulus nog over wat het betekent om als volgelingen van Christus te leven. Nu doet hij ineens een aantal huishoudelijke mededelingen: over welke medewerkers hij naar de Filippenzen wil sturen, en wanneer. Toch is er een grotere lijn: Paulus stuurt zijn trouwe reisgenoot Timoteüs en Epafroditus, een gelovige uit Filippi, naar de gemeente omdat zij betrouwbaar zijn en bereid om hard voor het evangelie te werken, om er zelfs hun leven voor op het spel te zetten. Zij zijn dus goede voorbeelden voor de Filippenzen, want ze doen precies de dingen waar Paulus zijn lezers toe oproept. En de plotselinge overgang maakt nog iets anders duidelijk: de dingen die Paulus schrijft over de betekenis van het geloof, zijn geen luchtkastelen die niets met het echte leven te maken hebben. Juist in het echte, concrete leven van mensen wordt die betekenis zichtbaar en voelbaar.

Wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om het geloof? Hoe kun je aan het leven van die persoon zien waar het in het geloof echt om gaat?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons