Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/14 - Schitteren als sterren aan de hemel

Bijbeltekst(en)

12Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. 14Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. 17Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Filippenzen 2:12-18NBV21Open in de Bijbel

17In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

Romeinen 1:17NBV21Open in de Bijbel

‘Blijf u inspannen voor uw redding’, dat klinkt heel anders dan wat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 1:17 schrijft over redding door geloof. Maar de redding waar Paulus het hier over heeft, is ook niet de redding uit Gods oordeel. De christenen in Filippi moeten zichzelf ‘redden’ uit een situatie van verdeeldheid en twijfel. Paulus wil dat ze hun best gaan doen om als gemeente echt als volgelingen van Christus te leven. Als de gelovigen dat doen, zullen ze schitteren als sterren in de nacht: dan vallen ze op tussen alle andere mensen op de wereld.

Voor welke dingen span jij je op een gewone dag zoal in? Op welke van die dingen kijk je blij en trots terug?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons