Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/14 - Jezus Christus is Heer

Bijbeltekst(en)

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, 7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

12Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,

Filippenzen 2:1-12NBV21Open in de Bijbel

Filippenzen 2:6-11 is het middelpunt van de brief aan de Filippenzen. Aan het Grieks in deze verzen zie je dat het geen gewone tekst is: Paulus citeert hier een heel oud lied over Jezus. We weten niet wie dit lied geschreven heeft, maar het geeft een inkijkje in hoe de eerste christenen over Jezus zongen als ze bij elkaar kwamen. De kern van het lied staat precies in het midden: ‘de dood aan het kruis’. Maar die kern kan niet zonder het einde: daar staat dat er een dag zal komen waarop iedereen zal zeggen dat Jezus de Heer is.

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘Heer’ is kurios. Dat is de Griekse vertaling van de titel van God uit het Oude Testament. Het lied gaat dus over wie Jezus echt is: hij is zelf God.

Lees het lied in vers 6-11 vandaag nog een paar keer rustig door, en ook de verzen ervoor. Kun je met je eigen woorden zeggen hoe Paulus wil dat zijn lezers leven, en wat dat met dit lied over Jezus te maken heeft?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons