Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/14 - Verlangen naar Christus

Bijbeltekst(en)

18Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. 23Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. 25Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen.

Filippenzen 1:18-26NBV21Open in de Bijbel

In het vorige gedeelte zegt Paulus dat er ook mensen zijn die met de verkeerde bedoelingen over Jezus vertellen. Ze maken misbruik van Paulus’ gevangenschap, om zo de aandacht naar zichzelf toe te trekken.
Maar hoe moeilijk Paulus dit ook vindt, hij zegt ook dat hij er blij om is: want ook al zijn de bedoelingen niet goed, deze mensen vertellen wel over Jezus.
En zelfs als de verhalen van die mensen ertoe leiden dat Paulus moet sterven, ziet hij dat als iets positiefs. Want Paulus verlangt ernaar om bij Christus te zijn. Dat thema kom je op veel plaatsen in deze brief tegen: een soort eeuwig heimwee naar Christus, sterker dan alle andere verlangens.

Ken je dat, verlangens die met elkaar in strijd zijn? Maak eens een lijstje me zeven dingen waar je naar verlangt. En streep ze dan één voor één weg tot alleen het belangrijkste overblijft. Wat is nodig om dat verlangen te laten uitkomen?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons