Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/14 - Gevangenschap

Bijbeltekst(en)

Gevangen omwille van Christus Jezus

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17De eersten daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren.

Filippenzen 1:12-17NBV21Open in de Bijbel

In het boek Handelingen kun je lezen dat de boodschap van Paulus vaak leidt tot onrust bij de mensen. Daarom wordt Paulus op zijn zendingsreizen regelmatig door Romeinse soldaten opgepakt en gevangengezet.
Maar Paulus is een Romeins staatsburger, en daardoor heeft hij bepaalde rechten. Omdat Paulus volgens de Romeinse wet niets verkeerds heeft gedaan, wordt hij steeds weer vrijgelaten.

In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus dat zijn gevangenschap nu tot goede dingen leidt: alle mensen in het hoofdkwartier horen zo over Christus. En er zijn mensen die minder bang zijn geworden om de boodschap over Jezus te vertellen.

Bij gevangenschap denken wij niet meteen aan een positieve gebeurtenis. Toch merkt Paulus dat zijn gevangenschap tot goede dingen leidt. Herken je dit in jouw leven: dingen die in het begin negatief leken, maar die toch tot mooie dingen hebben geleid?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons