Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/14 - Onvoorwaardelijke liefde

Bijbeltekst(en)

7Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. 8God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

9Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Filippenzen 1:7-11NBV21Open in de Bijbel

De brief van Paulus aan de Filippenzen is een heel persoonlijke brief: Paulus schrijft aan mensen die hij goed kent en van wie hij houdt. Tegelijk is het een heel theologische brief. Juist omdat de Filippenzen Paulus na aan het hart liggen, vindt hij het belangrijk dat zij bepaalde dingen goed begrijpen en ernaar leven. Centraal staan daarbij liefde en eenheid.

Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor ‘liefde’, is agapè. Dat is onvoorwaardelijke liefde, zonder seksuele gevoelens.  Het hele Nieuwe Testament draait om hét grote voorbeeld van die agapè, Jezus Christus: hij offerde zichzelf op, uit liefde voor de mensen. En wie in Christus gelooft, leert om vanuit die liefde naar anderen te kijken. Door die liefde begrijp je steeds beter wat echt belangrijk is. Je krijgt inzicht om zo steeds voor het goede te kiezen. En zo bereid je je, bijna ongemerkt, voor op de dag waarop Christus terugkomt.

Liefde zorgt er volgens Paulus voor dat je leert begrijpen wat echt belangrijk is. Hoe kun jij jouw liefde voor andere mensen laten groeien?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons