Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/14 - Vreugde, vreugde, louter vreugde

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Filippenzen 1:1-6NBV21Open in de Bijbel

Net als bij bijna alle brieven die we van Paulus kennen, noemt hij eerst van wie de brief is, dan aan wie hij gericht is, en dan wenst hij de lezers genade en vrede toe. En hij bemoedigt hen: wat zij doen om het goede nieuws te verspreiden, is Gods werk, en God zelf zal ervoor zorgen dat dat werk helemaal afkomt.

Bij alles dat Paulus hier en in de rest van de brief schrijft, legt hij steeds een verband tussen ‘beneden’ en ‘boven’, tussen aarde en hemel, tussen het werk van mensen en het werk van God. Niet zomaar ‘vrede’, maar ‘vrede van God’. En niet zomaar ‘goed werk’, maar werk dat God begonnen is en tot een goed einde zal brengen.

Denk eens na over de dingen waarvoor jij je inzet. Wat doe jij om die te laten slagen? Wat verwacht je daarbij van God?

Luister naar deze aflevering.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons