Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9/10 - Binnen ons bereik

Bijbeltekst(en)

De komst van de Mensenzoon

20Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Lucas 17:20-21NBV21Open in de Bijbel

Als je alle grote, indrukwekkende profetieën en oproepen leest die gaan over de dag waarop Jezus terugkomt en God zijn koninkrijk zal vestigen, kun je het gevoel krijgen dat het gaat om iets wat heel verheven is. Je verdwaalt in de ingewikkelde beeldspraak, kunt je weinig voorstellen bij geestelijke machten en het tijdsbestek kun je al helemaal niet bevatten. Mocht jij het soms ook een lastig thema vinden, laat dan Lucas 17:20-21 eens op je inwerken.

Jezus zegt hier iets wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt: je kunt het koninkrijk van God niet aanwijzen, maar het ligt wel binnen je bereik. De Bijbel in Gewone Taal verwoordt het zo: ‘Je kunt niet zeggen wanneer de nieuwe wereld precies komt. En je kunt ook niet zeggen: ‘Kijk, hier is de nieuwe wereld!’ of ‘Kijk, daar!’ Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken.’ En in een andere vertaling staat: ‘het Koninkrijk van God is binnen in u’ (HSV).

We kunnen dus niet precies weten wanneer Gods koninkrijk komt, laat staan dat we ons een voorstelling kunnen maken van hoe dat er precies uit zal zien. Maar wat we wel kunnen doen, is leven vanuit Gods liefde. Als we Hem in ons hart sluiten, begint er in en door ons al iets zichtbaar te worden van Gods koninkrijk. Dat hoeft niet groots of ingewikkeld te zijn: een vriendelijk woord, een helpende hand of vergeving voor wie jou iets heeft misdaan. Dat ligt binnen ons bereik, voor elk van ons.

Wat betekent het voor je dat het koninkrijk van God ook in jou aanwezig is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons