Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10/10 - God onder de mensen

Bijbeltekst(en)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Openbaring 21:1-4NBV21Open in de Bijbel

Het boek Openbaring staat vol met indrukwekkende en soms beangstigende beelden van de strijd tussen God en het kwaad. In de tijd van Johannes dachten de mensen daarbij vooral aan de brute en allesomvattende macht van Rome. In onze tijd denken we misschien aan andere machten en regimes die tegenovergesteld zijn aan Gods bedoeling. Johannes ziet hoe God hier stukje bij beetje mee afrekent. Nu, in de laatste hoofdstukken, ziet hij de dingen waar Jesaja al over profeteerde in Jesaja 65 (dag 1) voor zijn ogen gebeuren in een visioen. Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God onder de mensen woont. De barrière wordt doorbroken, God is niet meer ‘daar boven’ en de mensen zijn niet meer ‘hier beneden’. Hij komt hoogstpersoonlijk alles nieuw maken, Hij komt zelfs zo dichtbij dat Hij alle tranen van onze wangen zal vegen.

Net als Jesaja vertelt ook Johannes ons over een plek zonder dood, lijden en rouw. Het is een belofte waar we hoop en troost uit mogen putten. Want ook al weten we niet wanneer dit moment zal aanbreken, Gods belofte staat vast. En ook al woont God nu nog niet fysiek onder ons, we mogen ons ook nu al gedragen weten door zijn liefde, trouw en goedheid. Hij laat ons niet los. Zelfs in de harde woorden die we soms lazen in de oude profetieën, klonk zijn betrokkenheid door. God wil dicht bij zijn volk zijn; Hij wil deel uitmaken van je leven en Hij wil in je hart wonen, zodat Hij daar al kan beginnen te bouwen aan zijn koninkrijk.

De huidige hemel en aarde zullen ooit voorbijgaan, maar God is eeuwig en zijn koningschap is tegen alles bestand. Daar mag je je aan vasthouden, elke dag opnieuw. Tot Hij komt.

Heb jij een beeld bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, of denk je daar bewust niet over na?
Wat betekent het voor jou dat God onder de mensen wil komen wonen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over de toekomst van de wereld. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons