Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/10 - Als een dief in de nacht (2)

Bijbeltekst(en)

10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt. 11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg, 13maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

14Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen.

2 Petrus 3:10-14NBV21Open in de Bijbel

Petrus grijpt terug op Jezus’ woorden uit Matteüs 24: De dag van de Heer komt ‘als een dief’. Het beeld dat hij vervolgens schetst doet denken aan wat we eerder al zagen in sommige teksten uit het Oude Testament. Het is groots, indrukwekkend en ook wel beangstigend. Er zal immers veel verloren gaan. Dat kan best hard aankomen.

Toch stelt Petrus daar iets tegenover, net als de profeten: het vertrouwen op Gods belofte, het uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de levenswijze die daarbij hoort. De volgorde die hij aanhoudt is daarbij niet onbelangrijk. Eerst noemt hij het vertrouwen en de hoopvolle verwachting, en daarna volgt de inspanning om goed te leven. Die manier van leven is dus geen doel op zich, en ook geen manier om een ‘toegangskaartje’ te verdienen. Het is het gevolg van een hart dat openstaat voor God en dat reikhalzend uitkijkt naar zijn koninkrijk. Vanuit die houding kun je vervolgens niet anders dan je nu al inzetten voor vrede en recht. Dat is immers waar je naar verlangt – ongeacht wanneer de dag van de Heer precies zal aanbreken.

Daarom zien we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament telkens weer de oproep om tot inkeer te komen. Niet morgen, volgende week of tegen de tijd dat wij vermoeden dat Jezus terug zal komen, maar nu. Vandaag. Vertrouw, verwacht, sta klaar.

Welke overeenkomsten zie je tussen dit gedeelte uit 2 Petrus en de eerdere teksten uit het Oude Testament? Hoe ziet een leven vanuit verwachting er volgens jou uit?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons