Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5/10 - Wie kan die dag doorstaan?

Bijbeltekst(en)

11Het is de HEER

zijn stem schalt voor zijn leger uit,

zijn strijdkrachten zijn geweldig,

zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht.

Groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER!

Wie kan die dag doorstaan?

12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. 13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Joël 2:11-13NBV21Open in de Bijbel

Gods macht is niet alleen groot maar ook eeuwigdurend, zo lazen we al in de vorige stukjes. Joël benadrukt dat nog maar eens: als je vers 11 op je in laat werken, ontstaat er een beeld waar je diep van onder de indruk kunt raken. Als je leest over Gods almacht en oordeel, en als je woorden als ‘leger’ en ‘strijdkrachten’ ziet staan, kun je daar ook bang van worden. ‘Wie kan die dag doorstaan?’ (vers 11.) De moed zou je zomaar in de schoenen zakken.

Maar dan verandert Joël van toon. We weten niet precies tot wie hij sprak en in welke omstandigheden, maar wat we wel weten is dat hij zijn toehoorders nadrukkelijk wijst op de dag van de HEER omdat ze hun gedrag moeten veranderen. Hij laat daarmee iets zien van een God die zal oordelen over de aarde, maar die ook geduldig is en die handelt vanuit liefde.
Het is niet zijn doel dat iedereen ten onder gaat, integendeel. De God van licht, liefde en leven wil niets liever dan dat mensen kiezen voor Hem en zich bij Hem en zijn koninkrijk voegen. Het gaat daarbij niet om uiterlijk vertoon, het gaat om je hart. Hij is niet op zoek naar perfectie, maar naar mensen die vol overtuiging kiezen voor Hem. Hij wil je met open armen ontvangen. Met Hem kun je élke dag doorstaan.

Welk gevoel heb jij bij ‘de dag van de HEER’? Wat zou ‘je hart scheuren’ voor jou persoonlijk kunnen betekenen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons