Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/10 - Eeuwige macht

Bijbeltekst(en)

44Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’

Daniël 2:44-1:45NBV21Open in de Bijbel

Koning Nebukadnessar heeft gedroomd over een glanzend beeld van goud, zilver, brons, ijzer en leem. Het is een imposant beeld, zo imposant dat zelfs de grote Nebukadnessar er bang van wordt (vers 31). Toch blijkt het niet bestand tegen de inslag van een losgekomen steen die uiteindelijk zal uitgroeien tot een berg (vers 32-35). Die verschillende grondstoffen, zo legt Daniël uit, staan voor vier verschillende wereldrijken (vers 39-40). Ze lijken op zichzelf heel wat, maar ze zijn niet blijvend. Hoe machtig een koning ook is en hoe groot zijn paleis, het is allemaal maar tijdelijk en het kan zo verdwijnen door toedoen van een steen.

Die steen is echter wel heel bijzonder; hij staat voor het koninkrijk van God dat in de toekomst zal komen (vers 29, 45). Het begint klein, maar die ene steen is zo krachtig en brengt zo’n grote beweging op gang, dat hij niet te stuiten is. Er kunnen nog zoveel machten aan het werk zijn, nog zoveel leiders die allerlei rijkdom en schitterends beloven, maar uiteindelijk is er maar Eén wiens koninkrijk zal uitgroeien tot een berg die de hele aarde bedekt (vers 35). Dat is de God van Daniël, Jesaja, Micha en al die anderen over wie je in de Bijbel kunt lezen. Koningen en leiders komen en gaan, maar zijn macht is eeuwig. Daar kun je op bouwen.

Zie jij ook vandaag de dag voorbeelden van machten die maar tijdelijk zijn? Waarin verschillen zij van de God van Daniël?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons