Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/10 - De keerzijde

Bijbeltekst(en)

9De dag van de HEER breekt aan,

meedogenloos, grimmig,

in brandende toorn.

Het land zal in een woestenij veranderen,

de zondaars die er wonen verdelgt Hij.

10De sterren aan de hemel geven geen licht meer,

sterrenbeelden doven uit,

de zon is verduisterd als ze opkomt,

het licht van de maan is verdwenen.

11Dan zal Ik de wereld straffen voor haar slechtheid,

de goddelozen voor hun verdorvenheid.

Ik breek de trots van hoogmoedigen,

hooghartige tirannen verneder Ik.

Jesaja 13:9-11NBV21Open in de Bijbel

We lazen al eerder een profetie van Jesaja. De profetie van vandaag komt uit een eerdere periode, toen Israël werd bedreigd door Assyrië. In plaats van hun hulp te zoeken bij de almachtige God, richten ze zich tot andere heersers en andere goden. Jesaja roept de mensen daarom op hun leven te beteren; dat is wat God van hen vraagt en het is ook beter voor henzelf. Een leven dicht bij God betekent een leven in zijn bescherming.

Jesaja’s boodschap lijkt echter vaak tegen dovemansoren gericht. De mensen doen liever waar ze zelf zin in hebben, ze weten heus wel wat het beste voor hen is. Klinkt herkenbaar, toch? Daarom schetst Jesaja soms naast de prachtige belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ook de keerzijde. Als je niet bij God wilt horen, heeft dat gevolgen. God is namelijk niet alleen goed en liefdevol, hij is ook machtig en rechtvaardig.

God geeft licht en leven, en Hij heeft oog voor de zwakken. Maar waar mensen daar niet voor openstaan, verandert het land in een woestenij. Het is er donker en Hij zal ervoor zorgen dat de tirannen, zij die de kwetsbaren verdrukken, het zwaar te verduren krijgen. Dat is geen gemakkelijke boodschap – maar de nieuwe hemel en aarde kunnen niet bestaan als de oude machten nog steeds de dienst uitmaken.

Wat doen de woorden uit Jesaja 13 met je? Denk je dat ze ook vandaag nog relevant zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons