Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/10 - De ultieme koning

Bijbeltekst(en)

6Als die dag gekomen is – spreekt de HEER –

zal Ik de kreupelen verzamelen,

de verstrooiden bijeenbrengen,

verenigen wie Ik onheil heb gebracht.

7De kreupelen zal Ik sparen,

van de verdrevenen maak Ik een groot volk,

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,

van nu tot in eeuwigheid.

Micha 4:6-7NBV21Open in de Bijbel

Een goede leider, hoe herken je die? Het hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Dat is in de tijd van Micha niet anders. De heersende klasse heeft het in Juda goed voor elkaar en de economie draait op volle toeren. Toch profiteert niet iedereen daarvan. Weerloze mensen moeten het ontgelden (2:8-9), priesters en profeten zijn op geld belust (3:11), corruptie viert hoogtij en er wordt oneerlijk handel gedreven (6:10-12). Niemand is meer te vertrouwen (7:5-6).

Is er dan nog hoop? Ja, zegt Micha. Er is één Leider op wie alle volken en naties hun vertrouwen mogen stellen: de ultieme koning, de HEER van de hemelse machten (4:4). Hoe kapot een samenleving ook is, hoe onveilig mensen zich ook voelen en hoe onzeker hun bestaan ook is, de HEER zal ze herstellen en Hij zal hun koning zijn. Hij is niet geïnteresseerd in het grote geld of machtsspelletjes, maar in het gebrokene en verstrooide.

Dat zie je ook aan de werkwoorden in vers 6: Hij verzamelt, brengt bijeen, verenigt. Eens zal de dag komen dat die ultieme koning alles recht zal zetten. Die dag wordt hier en in andere profetenboeken ook wel ‘de laatste dag’ of ‘de dag van de HEER’ genoemd; de dag waarop God zijn koninkrijk eens en voor altijd zal vestigen en alles nieuw zal maken.

Aan wie denk jij bij de mensen over wie Micha hier spreekt? Bid jij weleens voor de komst van Gods koninkrijk?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons